Články

Prichádzajúce správy, informácie sú určené všetkým ľudom dobrej vôle,
schopným ich čítať srdcom.

Viera v Srdce…

Podriadenosť a obeť. Touto témou som sa zaoberal minulý rok v článku „Energetický implantát“. Niekedy máme „toho čohosi“ už plné zuby.

Celý článok »

Sloboda…

Milí priatelia, situácia v spoločnosti je mimoriadne zaujímavá. Celá spoločnosť je polarizovaná vďaka silným zámerom našich volených „guru“, no a „každý

Celý článok »

Negatívne emócie…

Negatívne emócie sú energiou pre súpera! Nespokojnosť, pobúrenosť, búrlivosť, nepokoj a ďalšie synonymá negatívnych emócií nám maria plány šíriť poznanie na

Celý článok »

Cudzie obrazy…

Toto desaťročie nás stavia pred neuveriteľne ťažké skúšky nášho bytia po všetkých stránkach života. Prioritou je návrat k vlastnej podstate, individualite,

Celý článok »