Články

Prichádzajúce správy, informácie sú určené všetkým ľudom dobrej vôle,
schopným ich čítať srdcom.

Sloboda…

Milí priatelia, situácia v spoločnosti je mimoriadne zaujímavá. Celá spoločnosť je polarizovaná vďaka silným zámerom našich volených „guru“, no a „každý

Celý článok »

Negatívne emócie…

Negatívne emócie sú energiou pre súpera! Nespokojnosť, pobúrenosť, búrlivosť, nepokoj a ďalšie synonymá negatívnych emócií nám maria plány šíriť poznanie na

Celý článok »