Články

Prichádzajúce správy, informácie sú určené všetkým ľudom dobrej vôle,
schopným ich čítať srdcom.

Čo som?

Som fyzické telo? Som myseľ? Som emócie? Alebo som niečo oveľa viac? S úctou pre nás Peter Oravský

Celý článok »

Maska

Ukáž svetu kto si, nie kto si myslíš, že by si mal byť. S úctou pre nás Peter Oravský

Celý článok »

Pravda

Nezvažuj len pravdu toho čo hovoríš, ale aj to, či ju človek, ktorému ju hovoríš, dokáže uniesť. S úctou pre

Celý článok »