Články

Prichádzajúce správy, informácie sú určené všetkým ľudom dobrej vôle,
schopným ich čítať srdcom.

Konať

Jeden z najoslobodzujúcejších okamihov v živote je rozhodnúť sa konať podľa svedomia. S úctou pre nás Peter Oravský

Celý článok »