Články

Prichádzajúce správy, informácie sú určené všetkým ľudom dobrej vôle,
schopným ich čítať srdcom.

Tvoja realita

Krátka správa. Tvoja realita, je tvoja tvorba, nikoho iného. Tak prestaň viniť druhého, lebo nakoniec budeš plakať. S láskou pre

Celý článok »