Určenie dĺžky záruky

Fyzická osoba:

V zmysle ustanovenia § 620 Občianskeho zákonníka je záručná doba minimálne 24 mesiacov.

Právnická osoba:

Záruka na tovar môže vyplynúť zo zmluvy alebo z vyhlásenia predávajúceho, najmä vo forme záručného listu. Účinky prevzatia tohto záväzku má aj vyznačenie dĺžky záručnej doby alebo doby trvanlivosti alebo použiteľnosti dodaného tovaru na jeho obale. Ak je v zmluve alebo v záručnom vyhlásení predávajúceho uvedená odlišná záručná doba, platí táto doba.

Dĺžku záruky možno pri väčšine produktov predlžiť prostredníctvom nadštandardnej služby Predĺženie záruky.