Články

Prichádzajúce správy, informácie sú určené všetkým ľudom dobrej vôle,
schopným ich čítať srdcom.

O smrti

Smrť existuje len pre rozum. Nezabudni prosím, že tvoja duša je nesmrteľná a tak aj ty si nesmrteľný.   S

Celý článok »

Milujme

Ak chceš milovať niekoho iného, inú bytosť, musíš milovať najprv seba.   S láskou pre nás Ján Shogun Bálint

Celý článok »