Články

Prichádzajúce správy, informácie sú určené všetkým ľudom dobrej vôle,
schopným ich čítať srdcom.

Takto je to

Každý tvoj láskyplný čin, myšlienka, emócia má ozvenu v celom vesmíre.   S láskou pre nás Ján Shogun Bálint

Celý článok »