Splnový odkaz pre ľudstvo.

(Ďakujem Táničke za fotku)

Viem, že je už po splne pár dní. Sám som to potreboval spracovať, aby som túto správu zverejnil. Je presne 2.12.2020 – 1:00, noc kedy prišiel ten správny čas na písanie. Dnes sa behom dňa upraví a dáme ho na web. Zajtra ráno sa uverejní. To, čo bude tu napísané som videl, ukázal mi Otec, vesmír. Nepýtajte sa ma na deň a hodinu, vie to len On. Cítim v srdci, že to už nie je ďaleko. Viem ale, že Božský čas je úplne iný než ľudský. A tak prosím neriešte čas, pozorujte vašu prítomnosť a konajte prosím tak, ako vám srdce káže.

Čo mi bolo ukázané 30.11 v noci pri splne? Videl som obrovskú vlnu, ktorá v noci obchádzala našu planétu zem. Keď si predstavíte tú vlnu, tak ako prechádzala, videl som odchádzať všetky duše. Každá duša mala svoju farbu podľa vlastnej vibrácie a tak to vyzeralo ako nádherný farebný ohňostroj. Pripadalo mi to ako farebný plyn s farebným prachom. Vtedy som pochopil to, že prach si a na prach sa obrátiš. Mám vám ale povedať milovaní, s týmto súhlasil už váš duch, vyššie Ja, duša. Odchádzame domov. Kedy? Neviem, ale to je predsa jedno. Cítim a viem, že niektorí z vás to tiež cítite, že to nebude už dlho. Ak budete mať na mňa nejakú otázku, neodpoviem. Pýtajte sa srdca. Ja píšem vždy len to, čo smiem, mám. Nie som tu už preto aby som kŕmil ego, rozum. V tomto smere som už skončil. Takže ma prosím neskúšajte. Tak ako aj moje vedomie je oddelené od vyššieho, či najvyššieho Ja, aby som zvládol to, čo dokážem tu v dualite, tak práve preto viac vám nemôžem povedať. Milovaní, nie sú zaručené dátumy, pochopte to už prosím. Počúvajte vaše srdiečka. Tam je odpoveď. Viem ale jedno, každý z nás, z vás, pôjdeme na miesto, ktoré bude mať takú istú frekvenciu, akú budete mať, bude mať v tom čase vaše vedomie. Preto tie farebné energie, vedomia. Milovaní nebojte sa, ani to nezbadáte a budete vo vašom novom domove podľa vašej vibrácie. Skúste prosím pochopiť, čo bolo na začiatku, to bude aj na konci. Sme svetelné duše, a tak potom budeme len svetelné duše ako na začiatku bez duality, bez choroby, staroby, zloby, zákernosti v láske a vo svetle. Veľmi sa teším.

S láskou pre nás Ján Shogun Bálint

Pre www.gaia2010.sk uverejnil Ján Shogun Bálint. Táto správa môže byť ďalej šírená v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely, pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnymi odkazmi. Ďakujem za pochopenie.

Zdieľajte článok

Share on facebook
Share on twitter

Máte pocit, že sa chcete opýtať, kozultovať, potrebujete poradiť?

Môžete sa objednať na poradenstvo, konzultáciu.