Posvätná geometria v našej prítomnosti.

Pred rokom som prijal tento vnem. Teraz je čas pozrieť sa na to ešte raz. Tak nech sa páči.

S láskou Janko.

 

A opäť idem písať. Určite viete čo je to koleso osudu. Teraz ale nebudem písať o osude. Takto mi len ukázali koleso, kruh a naznačili posvätnú geometriu. Ďalšia filmová kocka je,  hviezdne brány a centrálne slnko našej galaxie. Milovaní, vnímam cez posvätnú geometriu nové nastavenie vesmíru. Prišlo mi pomenovanie pre lepšie chápanie rozumom: „Vesmírny orloj posvätnej energie.“

Všetko to, čo dokážeme pomenovať v rámci vesmíru má svoje koleso, bránu. Tak ako sa kolesá otáčajú, aktivujú sa brány pre príchod svetla z centrálneho slnka. Ale nezabudnite, že takýchto centrálnych sĺnk je veľa a tieto sú rovnako napojené do systému orloja. Srdcom celovesmírneho systému je prvotné slnko, prvotné svetlo, prvotný Zdroj. Už dávno vieme, že nikdy nič len tak sa nedeje. Na tento orloj je napojený všetko. Ak sa pozriete na to tak vidíte, že hybnou silou tejto obrovského geometrického útvaru je kruh, koleso, kolesá. Všetko je v pohybe, točí sa, aj keď má tvar trojuholníka, štvorca a atď.

Prečo to píšem? Ukázali mi, výnimočnosť nastavenia celého vesmíru v rámci budúcej prítomnosti vesmíru. Pre nás je to časopriestor 2020 – 2029. Vraj sa každý z nás cez vlastné uvedomenie, vnímanie sa má pozrieť nazad na vlastný dej časopriestoru 2010 – 2019. Čo všetko sa zmenilo, akou rýchlosťou a hlavne kam ho to dostalo do súčasnosti . Máme nacítiť silu osudu, silu tvorby, silu zmien atď. … Tak ako všetko sa mení, zrýchľuje, tak rovnako toto sa bude diať ešte intenzívnejšie ďalej. Vraj nemáme sa na to pozerať, deliť, súdiť podľa rozumu na dobro a zlo. Máme sa naučiť konečne, že všetko sa deje pre naše súčasné, prítomné dobro. U niektorých jednotlivcov sa vraj bude aktivovať na vyšší stupeň ich Merkaba (svetelné telo). Ich kvantové polia naberú nové kvality svetla . Budú odhalené nové poznatky v rámci posvätnej geometrie.

Máme pochopiť, že ak niečo padne, tak to len preto, aby ho nahradilo niečo nové, čo nie len smerom k nám, ale do všetkého prináša určitú energetickú novotu. Milovaní, pre nás je naďalej najpodstatnejšie aby sme dokázali seba meniť. Byť v súlade s vesmírnym orlojom.

Prosím, čítajte aj medzi riadkami.

 

S láskou pre nás Ján Shogun Bálint

Pre www.gaia2010.sk uverejnil Ján Shogun Bálint. Táto správa môže byť ďalej šírená v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely, pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnymi odkazmi. Ďakujem za pochopenie.

Zdieľajte článok

Share on facebook
Share on twitter

Máte pocit, že sa chcete opýtať, kozultovať, potrebujete poradiť?

Môžete sa objednať na poradenstvo, konzultáciu.