Začiatok a koniec

Existuje vôbec začiatok a koniec? Boh je alfa a omega. Ak skúsime túto informáciu nacítiť, zistíme, že práve alfa a omega je skutočná prítomnosť všetkého a vo všetkom. Prítomnosť nikdy nemá začiatok a ani koniec. Viem, rozum to nechápe, nakoľko pracuje v inom systéme a všetko delí na kúsky a potom spája. No prítomnosť je bez kúskovania.

My žijeme v jednej absolútnej prítomnosti. Pokiaľ si myslíme, že samotná inkarnácia je kúskovanie životov, lekcií, životných plánov, tak je to len informácia pre jednotlivcov, aby aspoň takouto formou dokázali prijať rozumovo inkarnáciu. Stále zabúdame, že ja nie som nižšie ja ale Vyššie Ja. Práve Vyššie Ja žije, existuje, je v neustálej, absolútnej prítomnosti. To znamená, všetci, ako sme v inkarnácii, či čakajú na vstup do inkarnácie, či opustili svojej telo a čakajú na ďalší návrat do inkarnácie, tak všetci sme súčasťou tej jednej absolútnej prítomnosti.

Nikdy nikto a nikoho neopúšťa. Sme všetci Jedno v Jednom v Jednej prítomnosti.

Ťažké to chápať? Netlač prosím na pílu. Keď bude tvoje nižšie ja pripravené to prijať, keď atď…., začneš vnímať celok ako prítomnosť vo všetkom.

S láskou pre nás
Ján Shogun Bálint

Pre www.gaia2010.sk uverejnil Ján Shogun Bálint. Táto správa môže byť ďalej šírená v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely, pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnymi odkazmi. Ďakujem za pochopenie.

Zdieľajte článok

Share on facebook
Share on twitter

Máte pocit, že sa chcete opýtať, konzultovať, potrebujete poradiť?

Môžete sa objednať na poradenstvo, konzultáciu.