Transformácia po novom

Tak a je to tu. Dlhú dobu sme prežívali transformáciu takou formou, že často vlastne väčšina ľudí ani necítila prakticky vo vlastnom živote tie zmeny. Len sa písalo o tom, čítalo sa o transformácii, boli prednášky, no len jedinci to brali vážne a menili sa.

Teraz je tu čas na tvrdú, nekompromisnú zmenu myslenia, konania. Samozrejme ak si pridáme k tomu aj duchovné poznanie, nastúpime na liečenie, odhalenie, komplexnú zmenu bytia.

Všetko čo sa deje momentálne na fyzickej úrovni, je to pre nás všetkých. Samozrejme to nie je len na fyzickej, ale na všetkých úrovniach.

Tak hlavne nenadávajme na blbé zmeny. Aj tie ekonomické, politické, nás vedú niekam, čo momentálne len rozumom nechápeme.

Tak milovaní, držme si klobúky, naberáme rýchlosť. Keďže väčšina odmietla transformáciu, tak sa upravila tak, že všetci sme v tom novom transformačnom programe. Dotýka sa to nás všetkých.

Šťastnú cestu.

S láskou pre nás všetkých

Ján Shogun Bálint

Pre www.gaia2010.sk uverejnil Ján Shogun Bálint. Táto správa môže byť ďalej šírená v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely, pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnymi odkazmi. Ďakujem za pochopenie.

Zdieľajte článok

Share on facebook
Share on twitter

Máte pocit, že sa chcete opýtať, konzultovať, potrebujete poradiť?

Môžete sa objednať na poradenstvo, konzultáciu.