Na čom máme pracovať?

Neustále hľadáme tajomstvá, kde si myslíme že niečo dosiahneme. Vesmír nám ponúka možnosť pracovať na sebe cez svetlo. Ako? Na prvé miesto by som dal trpezlivosť. Často všetko chceme dosiahnuť veľmi rýchlo. Ideme na to rozumom a myslíme si, že to robíme dobre. Hľadáme dôveru ale práve k tomu potrebujeme trpezlivosť.

Ďalej by sme sa mali zamerať na pokoru. Nie je to vôbec ľahká cesta. Pokora nás vedie aj k vlastnej Božskosti. Veď vieme že Božská iskra je v nás. Ako často ju hľadáme? A v skutočnosti ju nájdeme cez pokoru. Práve pokora nám môže pomôcť nájsť pravú cestu rýchlejšie, náš pravý cieľ. A to nám pomáha aj k dosiahnutiu vďačnosti

Všetko to, čo sme doteraz prežili, zažili, bola cesta. Áno, táto cesta nás viedla k poznaniu, novým rozhodnutiam, zmenám. A preto prichádza ďalšia pomoc, a to odpustenie. Pomáha nám prepustiť všetko čo nám už neslúži. Naučme sa všetko odovzdať svetlu, odpustiť sebe, ale aj všetkým. Odpustenie nám dáva slobodu, život bez viny, hriechu. Všetko je len na nás že čo urobíme. A prosím nepozorujme druhých, že ako nám ubližujú ale ako my žijeme s trpezlivosťou v pokore, s vďačnosťou v odpustení.

 

S láskou pre nás

Ján Shogun Bálint

Pre www.gaia2010.sk uverejnil Ján Shogun Bálint. Táto správa môže byť ďalej šírená v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely, pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnymi odkazmi. Ďakujem za pochopenie.

Zdieľajte článok

Share on facebook
Share on twitter

Máte pocit, že sa chcete opýtať, konzultovať, potrebujete poradiť?

Môžete sa objednať na poradenstvo, konzultáciu.