Liečenie s anjelmi – anjelský rituál

 

Energie anjelov sú veľmi vysoko vibračné esenciálne energie.  Ľudia ich oslovujú o pomoc často v rôznych životných situáciách, skúškach.  Sú nám vždy k dispozícii a radi nám pomáhajú.

Anjeli sú svetelné bytosti, ktoré neprestajne slúžia Bohu na posvätenie Jeho mena. Ani  si nedokážeme uvedomiť,  koľkokrát chránili naše životy, zachraňovali. Všetko robia s láskou, pokorou, súcitom.  Vždy presne vedia,  čo potrebujeme, ako to dosiahneme, či kráčame správnou životnou cestou. Často si myslíme, že len náš strážny anjel nás pozná veľmi dobre.  Je to veľký omyl. Všetci anjeli nás veľmi dobre poznajú a ako náhle na nás obrátia svoj zrak, pred nimi sme ako otvorená kniha.

Pokiaľ chcú nám pomôcť, potrebujú náš súhlas.  Preto ich vždy privolávame.  Najvážnejšiu chybu ktorú robievame je to, že ako ľudské bytosti málo kedy vieme správne rozlíšiť našu ozajstnú potrebu, od egoistickej potreby. Často si prajeme aby nám pomáhali tam, kde vlastne chceme realizovať naše egoistické túžby. V tom prípade ako správni priatelia, nám nepomáhajú tak ako si to my predstavujeme, ale tak ako naozaj potrebujeme.

 

Akou formou pracujem  s anjelmi, archanjelmi:

1.       Forma liečenia:      Privolám príslušného anjela , prijímam jeho energiu cez 7.čakru a táto energia potom prúdi cez moje ruky  / energetické kanály / .  Ruka je vedená anjelom na miesta, kde pacient potom prijíma liečivú energiu.

2.       Forma liečenia:      je to obdobné. Volá sa to malý anjelsky rituál. V tomto prípade postupne privolávam viacerých anjelov podľa potreby. Často sa stáva, že príde aj iný, ktorý tak isto chce pomôcť.  Ako vieme, anjeli taktiež komunikujú medzi sebou a je to podobné ako keď lekári si prizvú kolegu.

3.       Forma liečenia:      privolaný anjel, anjeli prichádzajú priamo k pacientovi počas meditácie, radia mu, liečia ho, odblokujú ho. Počas tejto meditácie je pustená nádherná anjelská hudba.

4.       Forma liečenia:     pracuje sa s anjelskými   mandalami a príslušnou hudbou.  Pacient si intuitívne vytiahne anjelskú mandalu a počas počúvania hudby je napojený na energetické vyžarovanie mandaly.  Takouto formou prijíma liečivú silu anjela.

 

V čom môžu archanjeli – anjeli pomôcť?

Vo všetkom, na čo si len spomenieme.  Ich energie, prácu je možné vnímať všade. Ako príklad ich pôsobenia uvádzam len niektorých archanjelov a anjelov.

 

Archanjel Rafael „Boh lieči“– anjeli liečenia, uzdravovania

Všetky jeho légie nám pomáhajú k uzdravovaniu na všetkých úrovniach. Čo je najdôležitejšie pochopiť pri ich práci je, že nekonajú zázraky, pokiaľ ten dotyčný tento zázrak nemá v životnom, inkarnačnom pláne, alebo nie je pripravený, nepochopil by to správne. Liečia pravdou tj. s Božou, duchovnou pravdou.

Archanjel Uriel „Boh je svetlo“ – anjeli mieru ,harmónie, alchýmie, vízie

Títo anjeli nám pomáhajú udržiavať mier, kľud a harmóniu v negatívnom priestore, kde sa naakumulovala negatívna energia a vyvoláva nesúlad, nervozitu a podobne.

Archanjel Samuel „ten ktorý vidí Boha“– anjeli lásky

Poznáme ho aj pod menom ako Camael, Camiel, Camiul, Camniel, Cancel, Jahoel, Kemuel, Khamael, Serafiel, Šemuel, Chamuel.

Pomáhajú všade vo vesmíre harmonizovať kde treba tok energie menom „láska“.

 

Anjel Achaiah –  anjel trpezlivosti

Netrpezlivosť patrí k životu u väčšiny ľudí. Netrpezlivosť pramení z našej túžby riadiť veci a nepoddať sa prúdu života. Ich energie nám pomôžu pochopiť potrebu spomalenia a pomalšieho rozhodovania , skúmania, pozorovania a všímania nášho  vnútorného ako  aj vonkajšieho  sveta pre naše dobro.

Anjel Itqal –

Itqal je jedným z anjelov sféry Venuše a znamení Váh, ktorý spolupracuje s archanjelom Hagielom. Tradične sa volá k urovnaní rozporu a utíšenie hádok. Konflikty mávame najčastejšie s našimi najbližšími, hlavne s príbuznými. Býva tomu tak preto, že sa často chceme dostať druhému pod kožu.

 

Energetické vyrovnanie za liečenie:

  •  skupinové podľa programu na webe (4 -10 osôb) –  20€
  • individuálne, osobné liečenie po dohode – 50€
  • trvanie : maximálne 5 hodín, podľa počtu účastníkov

Pre www.gaia2010.sk uverejnil Ján Shogun Bálint. Táto správa môže byť ďalej šírená v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely, pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnymi odkazmi. Ďakujem za pochopenie.

Zdieľajte článok

Share on facebook
Share on twitter

Máte záujem o anjelský rituál?

Môžete sa prihlásiť TU