Nie je láska ako láska – prvé stretnutie so svojou duálnou dušou.-3.časť

© www.Gaia2010.sk

2., predošlá časť

Je to proces, kedy začíname novú etapu školy lásky. Naživo prakticky pociťujeme bezpodmienečnosť lásky, milovania, existencie. V tomto momente začíname chápať mystérium Ježiša a Márie Magdalény.  Je to ďalší krok k pochopeniu Božej bezpodmienečnej  Lásky k nám, ku všetkým bytostiam vesmíru.  Áno, začíname. Každá duálna duša v tomto prvom spojení rieši svoje duchovné potreby, ktoré zároveň prijíma aj druhý.

Najťažšou úlohou je zvládnutie transformácie starých vzorcov myslenia. Skôr, či neskôr prídu bolestivé chvíle.  Je to nová realita, ktorú potrebujeme zvládnuť. Sme tam jeden pre druhého, aby sme si navzájom pomohli, ale ten prvý krok aj tak musíme urobiť každý sám za seba. Vtedy začína najťažšie obdobie pre oboch. Ani jeden z nás nepozná odpovede na budúcnosť. Nedokáže dať odpoveď podobnú ako poznáme z predošlej reality.  Je to len absolútna dôvera vo vesmír. Tú začínajú skúšky bezpodmienečnosti.  Emócie sa menia čoraz rýchlejšie. Kým jeden deň žijeme v novej realite a plánujeme svoju budúcnosť, druhý deň niektorý z nás ( často ten, ktorý nezvláda nové istoty lebo  nedokáže pustiť tie staré ) prechádza do starej reality.  Veľmi rýchlo si síce  uvedomí svoju chybu a snaží sa to napraviť. Tieto fáze výkyvov sú stále častejšie.  Skúšame sa odpútať jeden od druhého, no nedokážeme. Nie sme spolu niekoľko dní, ale len fyzicky. Naše prepojenie je tam a presne vieme, v čom sa brodí ten druhý.

Ja osobne som vnímal aj naše minulé životy, duchovné úlohy, ale nakoniec som mal vhľad, videnie aj do budúceho života.  Vesmír nám tak fandil, že nám takouto formou dal možnosť si uvedomiť možné následky pokiaľ to nezvládneme teraz.

Stačila jedna sms-ka, mail a boli sme opäť spolu. Opäť nádherné chvíle a pokračovanie v skúškach. Táto fáza učiva je veľmi ťažká. Šťastie a bolesť si stále častejšie  podávajú ruky. Nedokážeme  sa jeden na druhého  hnevať, láska nám to nedovolí. Veď by som sa hneval len na seba. Na veci, ktoré vlastne ako keby som  ja sám nedokázal zvládnuť. Všetko prebieha stále rýchlejšie a prichádza hodina „H“ keď si obaja uvedomíme, že to zatiaľ nezvládneme. Tak ako v predošlom kvantovom skoku sme boli spolu a stretli sme sa pri ďalšom, rovnako to bude aj teraz. Samozrejme, nezabúdam na doučovanie, ktoré nás čaká na tomto stupni vedomia v niektorom ďalšom príhodnom našom živote. Obaja vieme, čo a aké to bude. Verte mi, bude to veľmi ťažké, oveľa ťažšie než sme to mali teraz.  Vesmír je tak láskavý a milujúci, že verím na krásny koniec skúšky. Aby ste aspoň trocha boli v obraze, je to o veľkej láske, kedy všetko bude prebiehať na emočnej úrovni a nikdy nie na fyzickej. Budeme sa poznať, budeme sa milovať, túžiť a predsa sa nedotkneme jeden druhého, celý náš život.

Možno sa ma chcete opýtať, čo by sa stalo, keby sa mi ozvala ešte v tomto živote moja duálna duša. Ešte raz skúsiť šťastie a zvládnuť to spolu.  Viem, že sa neozve dovtedy, pokiaľ nezvládne všetky svoje staré vzorce myslenia.  Spomínal som mystérium Ježiša a Márie Magdalény. Na tejto úrovni je to ozajstný  posvätný akt lásky. Človek,  ktorý toto tajomstvo  aspoň raz čiastočne precíti, prijme, uvedomí si nedoziernu veľkosť bezpodmienečnej, nemajetníckej lásky. Rovnako ako tie ostatné predošlé formy lásky, tak aj túto len x životov bude prijímať, spracovávať, kým nepochopí a prijme ako celok. Aby som dokončil moju odpoveď. Chcel som len povedať, že  ozve sa len vtedy, keď bude mať istotu, že už zvládla všetko to, čo nás rozdeľovalo. Nebudeme nič skúšať.  Aspoň mi dvaja určite nie. Je to momentálne len na nej, či dokáže pomocou svetelných bytostí a svojou vôľou prekonať svoje ego a zvíťazí mystérium.

To najväčšie mystérium nás aj tak ešte len čaká. Bude to naše úplné zjednotenie sa,  kde už nebudeme potrebovať fyzické telá. Kde už nie je dualita a tak budeme naozaj vo všetkých aspektoch existencie jedna duša a jedno energetické telo.

Napísal: Ján Bálint 3.8.2011

Pre www.gaia2010.sk uverejnil Ján Shogun Bálint. Táto správa môže byť ďalej šírená v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely, pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnymi odkazmi. Ďakujem za pochopenie.

Zdieľajte článok

Share on facebook
Share on twitter

Máte pocit, že sa chcete opýtať, kozultovať, potrebujete poradiť?

Môžete sa objednať na poradenstvo, konzultáciu.