Pokiaľ žijem v ilúziách, nedokážem žiť skutočný vlastný život v prítomnosti.

Zahodte konečne preč svoje ilúzie o živote, láske a atď. ( Odpovede na vaše správy, prosby )
Pokiaľ žijem v ilúziách, nedokážem žiť skutočný vlastný život v prítomnosti. Neustále ťaháme za sebou našu minulosť, strachy. Nekonečné pády a vstávania nám berú našu životnú energiu, kým neprichádza vyhoretie, nekonečné depresie a atď. Čo vtedy?

Konečne dajte na prvé miesto vo vašom živote seba. Veď predsa už hádam vidíte, že jedine vy môžete zmeniť svoj osud. Všetci, ktorí vstúpili do vášho života a urobili vám peklo, boli vaši učitelia, aby ste pochopili seba, urobili zmeny u seba.
Sebaľútosť vám nepomôže. Jedine, sebaláska, sebadôvera. Prestaňte pochybovať o sebe, robte kľudne aj chyby, prijmite svoju nedokonalosť, a tá vás povedie ku dokonalosti. Prestaňte bojovať so sebou. Radšej si urobte v sebe inventúru o sebe.
Dajte všetko a všetkých preč, čo a ktorí vás nevyživujú s láskou.
Vy máte byť láskou. Nie ste princezná ktorá čaká na princa a jeho zázračný bozk. Všetky tieto bozky vás dostali len tam, kde ste.
Je načase vstať ako Fénix z popola. Najprv si uvedomte, čo znamená popol až potom sa rozhodnite vyletieť. Bez inventúry, zmeny a pokiaľ nedáte preč svoje ilúzie o láske, živote, budete stále v bludnom kruhu sklamaní.
Vy ste strojcom vášho šťastia, sebalásky, sebadôvery, ale aj vašich ilúzií.
Rozhodnite sa, čo chcete tvoriť. Až keď sa rozhodnete a uvedomíte si, že ste ochotní urobiť zmeny vo vašom živote, prestanete plakať, že vy to nedokážete, až vtedy sa začne pripravovať Fénix na svoj vzlet.
Až potom si uvedomíte, že ten vzlet je oslobodzujúci, plný sily, lásky, sebavedomia.
S láskou pre všetkých, ktorým pomôžu dnešné slová. Apukhe

Pre www.gaia2010.sk uverejnil Ján Shogun Bálint. Táto správa môže byť ďalej šírená v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely, pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnymi odkazmi. Ďakujem za pochopenie.

Zdieľajte článok

Share on facebook
Share on twitter

Máte pocit, že sa chcete opýtať, konzultovať, potrebujete poradiť?

Môžete sa objednať na poradenstvo, konzultáciu.