Cudzie obrazy…

Toto desaťročie nás stavia pred neuveriteľne ťažké skúšky nášho bytia po všetkých stránkach života. Prioritou je návrat k vlastnej podstate, individualite, čo nebude pre každého z nás jednoduché, vzhľadom ku sklonu absorbovať do seba cudzie predstavy o našom bytí. Predstavy, ktoré sa na nás lepia ako negatívne „entity“ z prostredia rodiny či spoločnosti od nami podporovaných autorít, či autorít samozvaných. Pokúsme sa ostať vo svojom strede, byť pozorovateľom prúdu života okolo nás. Pokúsme sa slúžiť sami sebe, nájsť svoju podstatu, individualitu.

Takto to cítim ja.

© 2021 „Peter Oravský“

 

Ďakujem Jankovi Bálintovi za otvorenie brány a povzbudenie kráčať svojou cestou.

Pre www.gaia2010.sk uverejnil Ján Shogun Bálint. Táto správa môže byť ďalej šírená v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely, pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnymi odkazmi. Ďakujem za pochopenie.

Zdieľajte článok

Share on facebook
Share on twitter

Môžete sa objednať na poradenstvo, konzultáciu.

Môžete sa objednať na poradenstvo, konzultáciu.