Ako obaľujeme seba, kŕmime seba s energiou

© www.Gaia2010.sk
Pár vecí na zamyslenie sa.
Už sa budem opakovať s vetou, že všetko je energia. Ak všetko, tak si nájdite chvíľu času a zamyslite sa, že čo to znamená, ako to vidíte vy vo vašom živote. Čo všetko vás ako prvé napadlo, že je energia. Pravdepodobne to “kŕmite” najčastejšie vo vašom bytí.

Teraz si skúste rozšíriť váš obzor vnímania. A takto postupujte ďalej, pokiaľ vás to bude baviť.
Uvedomiť si, že čo všetko je energia v našich životoch je veľmi užitočné aj keď už vieme, že všetko je energia.
Apropo, aj ja, ty, my všetci sme energia. To je veľmi dôležité taktiež si uvedomiť v prítomnosti.

Dovoliť si výbuch emócií, hnevu taktiež patrí k životu. Vždy je to lepšie, než to potláčať v sebe. Uvedomme si ale, že kam smerujeme túto energiu hnevu, výbuchu. Smerom k niekomu, niečomu, proti sebe?

Veď viete, že samotná myšlienka doplnená emóciou je vlastne ako slovo s obrovskou silou.

Všetci tvoríme neustále tieto slová, či nahlas alebo v sebe. Neustále ich niekam, niekomu posielame. A rovnako obaľujeme aj seba, kŕmime seba.

Úprimnosť k sebe v láske nám umožňuje zistiť čo všetko produkujeme a čo máme robiť.
Prosím o jednu láskavosť. Pozrite sa na seba a všímajte si vašu pravdu. Ani moja pravda nemusí byť skutočnou pravdou aj keby to tak vyzeralo a všetci ľudia sveta by tvrdili, že mám pravdu. To je pravda tejto reality.
A tu by som mohol povedať, ktorej reality. Tej nizkofrekvenčnej duality alebo láskyplnej duality. Ktorú stranu kŕmim svojou energiou? Ťažké otázky? Možno. Len ma napadá, že nezabudnime, že čo a prečo potom priťahujeme k sebe. A tu začína úprimnosť k sebe.

Prijať svoju nedokonalosť, to neznamená použiť výhovorku, “že no a čo som nedokonalý a nemusím nič robiť”. Naopak, ak si niečo uvedomujem, tak je načase ak treba, meniť, zmeniť to.
Ak by som si myslel o sebe, že som dokonalý, tak by to bol najväčší omyl, sebaklam.
Učím sa aj ja neustále. Každou takouto správou, mi prichádzajú odpovede aj pre mňa.
Vesmír nás učí aby sme videli, počuli, cítili všetko čo potrebujeme. Aby ako každá rastlina rastie, tak aj my sme rástli, kvitli a prinášali ovocie.
Naša úprimnosť k sebe nám ukáže ako rastieme, ako kvitneme, ukazuje sa aj kvalita úrody.
Všetko je len o nás, na nás, pre nás.
Prajem nám krásny slnečný deň v duši.
Ján Shogun Bálint

Pre www.gaia2010.sk uverejnil Ján Shogun Bálint. Táto správa môže byť ďalej šírená v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely, pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnymi odkazmi. Ďakujem za pochopenie.

Zdieľajte článok

Share on facebook
Share on twitter

Máte pocit, že sa chcete opýtať, konzultovať, potrebujete poradiť?

Môžete sa objednať na poradenstvo, konzultáciu.