Náhľad do budúcich dní – Apríl 2015

© www.Gaia2010.sk

 

Náhľad do budúcich dní – Apríl 2015

Apríl k nám prichádza s veľmi silnými energiami. Pre každého z nás má niečo, čo si zaslúžime.  Tak ako sa zobúdza vo veľkom príroda, podobne aj my budeme konfrontovaný s našimi ilúziami, starými vzorcami, poprípade aj s našou nedočkavosťou. Niet sa čo diviť. Postupne preberáme zodpovednosť za naše bytie, zhmotňovanie našich myšlienok, vyžarovanie emócií. A tak je načase konečne u seba zbadať to, čo odmietame vidieť, počuť, cítiť.

Hovorí sa, že bláznivý apríl.  Aj v rozprávkach blázon, šašo, bol vždy múdry. Hravosť, čistota myslenia, byť nad vecou, bola jeho priorita.  Dalo by sa povedať, že podobne to bude s udalosťami v našich životoch v mesiaci apríl. Tak, čo nás môže čakať? Poďme sa na to pozrieť.

Začiatok mesiaca nás poctil naozaj veľkými úlohami. Väčšinu z nás čaká veľké jarné upratovanie na fyzickej úrovni. No, nebude to len o tom. Rovnako začína veľký proces ukončovania, dokončovania na všetkých úrovniach bytia.  Budú to pre nás veľké skúšky. Samozrejme u každého jednotlivca to bude podľa jeho vibračného nastavenia.  Do toho vstupuje aj spln, ktorý pridá so svojou razanciou naozaj veľké množstvo energie. Všímajte si vaše energie, emócie či myšlienky.  Vieme veľmi dobre, že teraz sa už všetko veľmi rýchlo zhmotňuje a niektorí z nás, či niektorí v našom okolí tieto energie budú ťažko zvládať. Môže nastúpiť u niektorých agresivita, tendencia na hádky v rámci dokazovania vlastnej pravdy. Rovnako budeme môcť vnímať pády okúzlenia, ružových okuliarov, ilúzií. Snažme sa to všetko vnímať ako pozorovateľ a reagovať na to s láskou, súcitom, pokorou, odpúšťaním.

Celý tento proces nás povedie k tomu, aby sme sa zbadali a pochopili, že naše myšlienky tvoria našu budúcnosť, budúce životné skúsenosti. Bude dobré, ak začneme používať afirmáciu: „Moje myšlienky sú plné lásky. Všetky udalosti v mojom živote zvládam s ľahkosťou a láskou“. Samozrejme, môžete si vytvoriť aj vlastnú afirmáciu, ktorá vám bude pomáhať v týchto procesoch.

Cítim, že do stredu mesiaca sa dostaneme tak rýchlo ako nikdy inokedy. Ani sa nezbadáme že je tu nový nádych a výdych. Pokiaľ budete mať pocit, že neviete ako ďalej na vašej ceste, je tu jedna rada. Vaša sila pramení z božskej podstaty a tak sa nemáte čoho báť. Prejavte ju len s láskou, odpúšťaním ako k sebe tak aj k druhým a začnite tvoriť cez láskyplný zámer. Vaše myšlienky, emócie by mali odrážať váš zámer. Po upratovaní prichádza otázka. Ako ďalej?  Bude reorganizácia, alebo všetko po starom, alebo po starom len trocha inak? Všetko robte tak, ako to cítite v srdci.  Rád by som len apeloval na niektorých jednotlivcov. Často si zamieňame hlas duchovného ega za hlas duše. Veľmi ťažko sa to zistí kto nám radí, ak nie je v nás skutočná bezpodmienečná láska a spontánna úprimnosť. Odvahu priatelia. Vždy sa deje len to, čo je pre naše najvyššie dobro. Nezabúdajme ani na to, že nikdy nie sme na to sami.  Môžeme privolať na pomoc AA Muriela a požiadať ho, aby všetko čo ego privlastnilo z nášho srdca odobral a vymenil za ľahkosť, radosť, lásku.

Záver mesiaca bude o odmenách. Prichádza čas inšpirácií. Naše semienka tvorivosti začnú klíčiť. Pokiaľ sme pracovali poctivo, zasiali láskou naše zámery bez duchovného ega, uvidíme nové možnosti práce na sebe. Pokiaľ sa vám ukážu nejaké tie vaše staré bolesti, smútok, radujte sa. Ukazuje sa len to, čo treba ihneď riešiť, zmeniť. Neviete ako z toho von? Požiadajte vášho strážneho anjela aby vám pomohol sa dostať do nadhľadu. Je potrebné sa pozrieť na vašu drámu z iného uhlu pohľadu, aby ste mohli uskutočniť zmenu, odpustiť, prepustiť a ošetriť rany cez lásku. AA Zadkiel nám rovnako môže pomôcť pri riešení našich strachov . Dovoľme si  prežiť „malú smrť“ (dokončenie, ukončenie) aby mohlo prísť „vzkriesenie“ (nový začiatok). Dajme zelenú našim bolestiam, smútkom, drámam aby sme sa od nich oslobodili. Žiadajme Stvoriteľa o milosť a bude nám daná milosť. Len stále vás prosím o jedno. Nech sa deje Jeho vôľa a nie moja. Toto máme prijímať s láskou a pokorou.

Čo na záver? Mali by sme v apríli zintenzívniť komunikáciu, spoluprácu s Gaiou, prírodou a jej bytosťami. Matka Zem potrebuje rovnako cítiť našu lásku, súcit, spoluprácu ako my od nej. Pomáhajme si navzájom. Veď sme jedna veľká rodina.

S láskou pre nás všetkých.

Janko

Pre www.gaia2010.sk uverejnil Ján Shogun Bálint. Táto správa môže byť ďalej šírená v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely, pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnymi odkazmi. Ďakujem za pochopenie.

Zdieľajte článok

Share on facebook
Share on twitter

Máte pocit, že sa chcete opýtať, kozultovať, potrebujete poradiť?

Môžete sa objednať na poradenstvo, konzultáciu.