Srdce, láska, bytie – Apukhe

© www.Gaia2010.sk

Opäť vám milovaní prinášam článok z roku 2014. Cítim, že nám bude nápomocný do ďalších dní.

Ján Shogun Bálint

 

Srdce, láska, bytie – Apukhe

Kto z nás netúži po láske? Chceme dávať,  ale aj dostávať? Hovorievame, že jej máme neúrekom a predsa …  Posledné roky akoby sa roztrhlo vrece s párovými, duálnymi dušami. Hľadajú sa, čakajú jedna na druhú. Keď sa aj nájdu a prebehne to najkrajšie energetické spojenie Univerza, často sa stáva, že je to len dočasné stretnutie, nakoľko nie sú pripravení na spoločné zdieľanie lekcií, ktoré automaticky nastupujú.

Dnes by som sa pozrel na lásku trochu z nadhľadu. Dá sa to vôbec? Možno nie, ale aspoň sa pokúsim. Vieme, že láska je dar Boha, Vesmíru. V Biblii je napísané, že Boh je láska.  Dalo by sa rovnako povedať, že všetko čo Boh stvoril je láska. Či sa pozeráme na faunu,  flóru, všetko oplýva nekonečnou krásou, láskou. Aj človek je nádherná bytosť. Plná krásy a lásky. A predsa cítime, že síce máme lásku v sebe no niet ju komu dať alebo je často naša láska zneužitá. Kde je chyba? Čo by sme mali urobiť, aby sme konečne žili tak ako túžime, aby sme boli milovaní a rovnako, aby sme mohli aj niekoho milovať?

Najprv by sme si mali ozrejmiť najzákladnejší fakt, že srdce nám funguje ako vysielač ale aj prijímač zároveň. To znamená, že čo vysielame, to aj prijímame. Takže ak vysielame lásku, môžeme ju prijímať. Ak len očakávame lásku, vtedy nedokážeme vysielať. Takže žiadny princ na bielom koni nemôže prísť, keď sme v očakávaní. Možno by sme si mali uvedomiť,  že najprv sa musíme naučiť milovať seba samého. Pokiaľ to nevyskúšame, nezakúsime, nebudeme mať praktické skúsenosti, tak budeme stále dookola robiť chyby. Aké? Predsa tie, ktoré sme prijali už ako deti v detstve, potom v puberte. Keď sa pozrieme nazad do našich životov zistíme,  koľko nezrovnalostí máme  okolo lásky práve v sebe. Dnes už veľmi dobre vieme, že deti ktoré sú často choré, choroby majú len preto, že podvedome vyžadujú od svojich rodičov pozornosť, lásku. Nechápu ich konanie, myslenie, emocionálne výlevy či vyžarovania cez energie. Prečo? No preto, že dieťa už v matkinom tele cíti aj keď nerozmýšľa. Cíti jej lásku, ale rovnako aj jej negatívne energie. Rovnako je to aj po narodení a prvé roky, kým nezačne myslieť. To znamená  že cíti, podvedome vyhodnocuje lásku matky, otca, rodiny, okolia. Mám len jednu otázku. O akú lásku sa tu jedná? Viete? Materinská, otcovská, bez očakávaní či s očakávaním, účelová láska rodičov, alebo si myslíte, že za tým všetkým je čistá bezpodmienečná láska? Len sa zamyslime akú lásku ponúkame bábätkám a rovnako po akej láske aj my všetci túžime. Vyhodnoťte si vaše detstvo, precíťte a nakoniec ak dokážete, tak odpustite všetkým, ktorí vám dali len to čo vedeli.

Ďalej je to závislosť. Naučme sa byť šťastný sami so sebou. Prijmime sa taký aký sme. To znamená, pomenujme hlavne naše strachy a prijmime ich do našich životov. Nie opačne ako to robievame, že ich vymedzujeme, chceme na ne zabudnúť. Pokiaľ nezvládame vlastné strachy, často očakávame práve od toho druhého, že nám pomôže. Ak si nedôverujeme, tak to prenášame do vzťahu (niekedy podvedome) v očakávaní, že práve náš partner to za nás urobí, vykompenzuje naše strachy, očakávania, nedôvery. Nefunguje to tak. Práve preto je toľko rozchodov. Uvedomme  si vlastné závislosti, tienisté stránky a začnime s nimi  pracovať. Inak budeme stále v jednom kolotoči.

V Biblii sa píše o tom, že Eva mala byť Adamovi pomocníčkou. Veľmi veľa žien do dnes sú nielen pomocníčkami, ale  prebrali aj program slúžky, sexuálnych a iných foriem otrokýň pre manžela, rodinu  atď.  Samozrejme sú aj muži, ktorí fungujú podobne. Prečo? Neveria si, nedôverujú si a vyžadujú si vedome či nevedome oporu od partnera. Je veľký rozdiel byť oporou a podporou. Keď niekoho podporujeme, to znamená, že ten človek vie čo chce, vie sa postaviť na vlastné nohy a potrebuje len podporu vo všetkom čo robí. Práve toto napomáha, aby ten jedinec naďalej rástol. Všímate si, že zrazu v tomto kontexte jasne vidieť, cítiť  slobodu, bezpodmienečnosť. Žiadna nedôvera, majetníctvo , sebectvo, ovládanie niekoho, očakávanie, strach, pripútanosť.

Čo na záver povedať? Pracujme na sebe. Prijmime svoju tienistú stránku ako priateľa, poučme sa a milujme seba samého nekonečnou láskou bez podmienok. Až potom dokážeme milovať druhého pravou láskou a to isté si pritiahneme k sebe. A čo dosiahneme? Poznanie. Aké? Budha povedal: „Láska nie je vzťah, ale stav bytia.“

Pre www.gaia2010.sk uverejnil Ján Shogun Bálint. Táto správa môže byť ďalej šírená v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely, pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnymi odkazmi. Ďakujem za pochopenie.

Zdieľajte článok

Share on facebook
Share on twitter

Máte pocit, že sa chcete opýtať, kozultovať, potrebujete poradiť?

Môžete sa objednať na poradenstvo, konzultáciu.