Náhľad do budúcich dní, tento krát na rok 2015

 

Náhľad do budúcich dní, tento krát na rok 2015

Opäť máme za sebou jeden nádherný a výnimočný rok. Pokiaľ sa pozerám späť tak zisťujem, že všetko to  čo sa udialo v našom bytí, bolo o nás.  Sme pár dní pred koncom roka a vidím za sebou zaslúžený výsledok mojej, našich vytvorených príčin. Transformácia pokračovala ďalej svojou rýchlosťou a každý z nás podľa svojho transformačného tempa sa odmenil tak ako to vidí, cíti v súčasnosti tu a teraz. Kým sa pustím do písania o roku 2015, cítim že ešte stále máme čo prepúšťať, čistiť, liečiť. Ak neviete čo, tak si prosím všímajte svoje opakujúce sa myšlienky. Pokiaľ sa vám častejšie ukazujú nejaké stavy, ľudia, alebo prichádzajú emócie, obrazy, dejstvá zo života, alebo sa niekto len tak ozval, verte, že to nie sú náhody. Pýtajte sa vašich sprievodcov  čo máte urobiť, čo vám to ukazuje a začnite konať. Pravdepodobne je potreba to riešiť ešte v tomto roku.

Každý rok sa vyznačuje svojou kvalitou, vibráciou. Rok 2015 pre moju osobu bude úžasný. Mám tam samé osmičky. Takže som vám už prezradil, že rok 2015 má vibračné číslo 8 (2+0+1+5=8). Niekto si možno povie, no super, je to číslo karmy. Netreba sa strachovať. Pokiaľ prijímame niečo negatívne, tak si to aj pritiahneme. Ak to prijmeme  s láskou, čo slúži  môjmu dobru, tak sa budeme tešiť. A tak sa radujem,  čo mi to krásne, transformačné prinesie.

Prvé čo by sme si mali ale najprv povedať, že všetko čo tu bude napísané prijímajte to len na seba. Neporovnávajte to s nikým.  (To si len zbytočne zaťažíte svoje lekcie.)  Buď vás to rozvibruje nejakým spôsobom, čo znamená, treba si to viacej všímať, riešiť, alebo prejdete okolo tej informácie len tak,  s vedomím, že viem o tom, poznám to už, mám to spracované. Samozrejme, nebráňte sa tomu, že v budúcnosti možno vás to rozvibruje. Vždy a všetko sa čistí (môže sa to preto aj opakovať),  transformuje postupne na jednotlivých úrovniach bytia podľa potreby. Už z tohto vidíte, že nikdy nič sa nedeje len tak a má svoje božské načasovanie.

Takže o čom to bude?  Rok 2015 vnímam ako očistný, harmonizujúci rok.  Bude to o intenzívnom duchovnom raste, kedy kolieska jednotlivých lekcií sa budú snažiť zapadnúť do harmónie. Mám potrebu si vyjasniť slovo „harmónia“ v tomto kontexte. Bude sa vyrovnávať Jin a Jang, tma a svetlo, dobro a zlo, láska a závisť a mohol by som tu pokračovať, no viem, že to už sami doplníte. Takže harmonizácia v tomto smere bude absolútne individuálny proces u každého jedinca. Ťažko sa to opisuje, no vynasnažím sa cez príklad. Harmónia to nie je len 50:50 ale rovnako 40:60, 60:40, či 20:80  a opačne a môžeme podobne ďalej pokračovať.

Prakticky to bude znamenať,  nástup spravodlivej  odmeny každému takou formou, aby si uvedomil každý jednotlivec,  kde sa nachádza. Rok 2015 nás bude učiť, aby sme prevzali zodpovednosť za všetky naše myšlienky, činy. Určite to už predsa viete,  že činy sú následkom nášho myslenia, cítenia, vnímania. No a toto všetko sa bude diať v zrýchlenom, harmonizačnom tempe. Niekto bude viac hromžiť, kým nepríde na to, že Božie mlyny tentokrát  melú rýchlejšie ako doteraz a začne meniť svoje zmýšľanie. Budú ale aj taký,  ktorí sa budú radovať všetkému, čo sa im ukáže v tomto procese a už poučený, rýchlo sa budú snažiť meniť všetko to čo bude potrebné vo svojom bytí.

Keď že počas transformácie bude v popredí spravodlivosť a karmická rovnováha, či harmonizácia všetkého v tomto procese, prosím vás všetkých: porovnávajte len svoj život, súďte len svoje činy, prepúšťajte, liečte, harmonizujte, všetko čo sa vám bude zdať vo vašom živote ako disharmónia. Všetko to s čím neladíte, nepáči sa vám, majte zámer  to zmeniť.

Tento proces nás bude chcieť naučiť, aby sme vedeli vedome tvoriť. Tvoriť v súlade s našim životným plánom . Tvoriť cez srdce, cez srdcovú čakru, cez lásku a nie silou ega. Ego používajte len ako nástroj k vytvoreniu toho, čo k vám prišlo cez srdiečko. Vtedy to bude dokonalá harmónia. Osmička nám dodá dostatok sily k našej tvorbe.

Samozrejme ak budeme naďalej kráčať v starých koľajach, táto sila nám umožní v rámci harmónie hlboký pád, aby sme sa zobudili.  Nedá mi, aby som nespomenul aj línie našich predkov. Je málo ľudí, ktorí venujú pozornosť  potreby liečenia, harmonizácie týchto línií. S láskou môžeme všetko čo len chceme prekrývať, ale ak je potreba to riešiť tak sa nám to ukáže, ukazuje cez rôzne formy. Či to budú tzv. dedičné choroby, podobné veci  ( nešťastia, úteky, rozchody, finančné problémy, atď.) ktoré sa dejú opakovane v  rodine ako u našich predkov.

Všetko to, čo sa bude diať v našich životoch, citlivo skúmajme, hľadajme riešenia cez srdce a vykonávajme keď bude treba aj cez vôľu ( 3. čakru).  Buďme dobrými pozorovateľmi a láskyplnými konateľmi našich harmonizačných potrieb.

Pozrime sa teraz tak trocha aj na iné veci. Keďže toto nie je predpoveď a ani žiadny horoskop, môžem písať len to čo vnímam, cítim. Financie budú naozaj všelijaké. Ako som už povedal, všetko je o spravodlivej karmickej rovnováhe a k tomu dostatočnej sile. Niekto si poriadne  zaplače, niekto to ustráži a budú aj taký, ktorí budú veľmi dobre odmenený. Viem, je tam možnosť pádu aj eura, alebo nahradenia  inou menou a samozrejme to ovplyvní aj politické dianie ( čo skôr bude opačne ), no všetko bude záležať na spoločnom vedomí ľudstva, čoho sme súčasťou aj my.  Apelujem opäť, hlavne riešte seba a nie druhých! Jedine tak zmeníme naše osobné životy a rovnako aj naše spoločné vedomie.

Rovnako registrujem možnosť harmonizačných zmien aj partnerských, pracovných, či priateľských vzťahov. Potrebujete  na silu udržať to čo je už nefunkčné? Je to zbytočné, nakoľko čím viac sily vložíte cez vôľu do týchto disharmónií, o to viac vás to môže nakoniec  bolieť. Nepíšem teraz o rozchodoch, ale o zmene uhlu pohľadu, konania, ale v niektorých prípadoch aj o ukončení, čo môže byť aj zmena vzťahu, tranformácia na niečo nové a krásne, užitočné.

Snažte sa stále viac počúvať dušu, srdce a konať podľa ich vedenia. Všetko je v našich srdciach a až potom v našich rukách. Takže prajem nám krásne harmonické oslobodenie cez spravodlivú rovnováhu  a odmeňovaní podľa zásluh a uskutočnení transformačných zmien.

S láskou pre nás všetkých

Janko

Pre www.gaia2010.sk uverejnil Ján Shogun Bálint. Táto správa môže byť ďalej šírená v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely, pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnymi odkazmi. Ďakujem za pochopenie.

Zdieľajte článok

Share on facebook
Share on twitter

Máte pocit, že sa chcete opýtať, kozultovať, potrebujete poradiť?

Môžete sa objednať na poradenstvo, konzultáciu.