Čo to znamená byť zobudený? – posolstvo strážnych anjelov

Priatelia, cítim, že toto posolstvo vám mám opäť zdielať.  S láskou Ján Shogun Bálint

Čo to znamená byť zobudený? – posolstvo strážnych anjelov

Prihovárame sa k Vám, priatelia, opäť prostredníctvom Apukheho. Nevšímame si čas, ani priestor, nakoľko v jednom kuse sme spolu. Sme s vami, či si nás všímate alebo nie, či nás vidíte alebo počujete. Máme radosť z vašich úspechov a objímame Vás pri vašich smútkoch.  Dáme vám jednu hádanku ihneď na začiatok. Sme s vami neustále, alebo ste s nami v jednom kuse?

Poďme ale ďalej. Cez naše posolstvo sa chceme prihovoriť všetkým dušiam, ktoré si myslia, vedia, že sú prebudené, alebo čiastočne prebudené. Viete, čo to znamená prebudené? Netúžime to úplne definovať, nakoľko by sme vám zahatili cestu otvárania sa ďalej. Jednoducho je to stav, kedy si uvedomujete, že vnímate, počujete slová vášho srdca, duše. Prijímate informácie, ktoré vám v prvom momente nedávajú zmysel. Váš rozum tieto informácie nedokáže spracovať, v srdci ich ale nádherne prežívate cez  lásku.

Prečo dnes táto téma? Dostali ste sa do nového časopriestoru. Nie fyzicky, ale cez vaše vedomie. Viacerí neviete ako ďalej, čoho sa máte chytiť. Pokiaľ vidíte alebo zachytíte nejaké posolstvo, ktoré absolútne vyzerá ako na hlavu padnuté, nedáva pre vás žiadny význam, netrápte sa. Občas sa cítite ako keby ste boli v 3D a zároveň nejaká tá vaša časť ( vy ) inde. To sú tie ďalšie veci, ktoré sa na vašej existenčnej forme dajú len cítiť, no nie pomenúvať.

Poslednú dobu nás stále viac žiadate o pomoc. Tak radi by sme vám pomohli, ale vy sami nám bránite, aby sme to vykonali. Pochopte, pomoc, o ktorú vy žiadate, najčastejšie korešponduje s vašou nevyrovnanosťou, neochotou prijať seba samotných v rámci plánu vašej duše. Prečo stále oddeľujete váš osobný plán od seba?

Ďalej sú to vaše očakávania, staré vzorce správania, nárast duchovného ega. To teraz nerozprávame demotivačne, naopak. Toto je, a to nám bráni, aby sme vám pomohli. Prichádzajú k vám do vašich životov noví ľudia, duše, ktoré nastavujú rôzne nové zrkadlá. Niektorí z vás, nakoľko ste pocítili vaše nové, silnejšie duchovné ja, čo je fantastické a blahoželáme, nakoľko postúpili ste ďalej, pocítili ste zároveň aj možnosť riadiť vlastnú existenciu. Je to krásny pocit, že? Len vás prosíme, naďalej počúvajte, preciťujte všetko cez vaše srdiečka. To, že ste sa dostali na hladinu, kedy začínate komunikovať s nejakou formou s nami, anjelmi, drakmi, vílami, jednorožcami  atď, to neznamená, že už nie ste neomylní!!!!!  Práve u vás cítime vaše chcenie neomylnosti a tak často začínate riešiť cez vnútorného sudcu. Tento sudca je fragment vášho ega, ktorý sa pretransformoval, premenil sa na duchovné ego.

Ako to zistíte, či je to ono alebo nie? Jednoducho. Radiť, pomáhať je iná vibrácia než niekoho súdiť. Pokiaľ súdite, tam vtedy necítite lásku, skôr trochu hnevu, nepochopenie, nadradenosť ( čo momentálne nazývate nadhľad, no je to bez lásky ) a zároveň hľadáte zadosťučinenie, uznanie, pohladenie, odpustenie. Kto a komu vtedy má odpustiť? Vždy ten kto to cíti, má odpustiť tomu druhému, ale aj sebe, ale to už dávno viete, len sa rozpomeňte.

Zobudený je ten, ktorý s láskou v láske prijíma svoju existenciu, bytie, život. Nekŕmi svoje duchovné ego, nepotrebuje nič a nikomu dokazovať, nepriťahuje egoisticky na seba pozornosť druhých, všetko prijíma skromne s láskou bez súdu a s nadhľadom s láskou v láske reaguje.

Milujeme vás,  vaši strážni anjeli.

S láskou v láske napísal Ján Bálint  Apukhe 15.2.2013

Pre www.gaia2010.sk uverejnil Ján Shogun Bálint. Táto správa môže byť ďalej šírená v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely, pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnymi odkazmi. Ďakujem za pochopenie.

Zdieľajte článok

Share on facebook
Share on twitter

Máte pocit, že sa chcete opýtať, kozultovať, potrebujete poradiť?

Môžete sa objednať na poradenstvo, konzultáciu.