Apukhe – Čas rozhodnutia – posolstvo archanjela Uriela

Dnes ma oslovil tento článok z roku 2012 a tak vám milovaní opäť ju ponúkam s láskou.

Apukhe – Čas rozhodnutia – posolstvo archanjela Uriela

Milované duše svetla. Som archanjel Uriel.  Prichádzam k vám so svetlom lásky, plášťom poznania, silou viery.  Teraz, keď čítate toto posolstvo, prihováram sa k vám nielen písmom, ale aj cez vaše srdcia, duše.  Prosím vás, aby ste nielen toto posolstvo, ale aj všetky, ktoré budete v budúcnosti čítať, čítajte ich srdcom. Pred ich čítaním sa trocha stíšte v srdci, uvedomte si vaše dýchanie, lásku, otvorte srdiečka a preciťujte slova, vety, myšlienky, ktoré k vám zároveň začnú prúdiť.

Apukhe

Ani neviem ako mám formulovať moju otázku. Cítim ju v sebe, som naplnený s tvojou láskou, veľmi intenzívne cítim tvoju prítomnosť. Slzy šťastia mám na krajíčku, nechce sa mi ani pohnúť, písať.

Uriel

Milovaný Apukhe, to je momentálne naša spoločná komunikácia. Ešte nejakú chvíľu ostaň v tichu a vychutnávaj svetlo, lásku, nové poznanie, radosť a nezadržiavaj svoje slzy.  Tvoje otázky sú nádherné, len ich máš toľko, že nevieš odkiaľ skôr začať.

Dnes prichádzam so správou, ktorá vám, ale aj tebe dá odpovede na otázky, ktoré vnímate už nejakú tú dobu. Milovaní, je čas rozhodnúť sa. Nie je to žiadny príkaz, ani prosba. Je to vaša voľba. Je to len na vás, ako sa rozhodnete. V čom by ste sa mali rozhodnúť?

  • Je čas začať aktívne spolupracovať. Vytvorili ste nádherné svetelné komunity v rôznych smeroch. Spolupracujte všetci a nie len niektorí jednotlivci.
  • Je čas aktívne odhaliť svetlo, nenechávať to len pre seba a pre vašich duchovných priateľov.
  • Je čas aktívne vnímať všetko cez vaše srdcia. Srdce nielen ukáže cestu, ale s vašou  bezpodmienečnou láskou, svetlom dokáže vyrovnať všetky nezrovnalosti, skúšky, ktoré zažívate.
  • Je čas si uvedomiť, že pokiaľ vaše srdce nerezonuje s niekým alebo s niečím, to ešte neznamená, že je to zlé. S láskou bez podmienok a pokorou hravo vyriešite toto menšie nedorozumenie.
  • Je čas si uvedomiť, že bezpodmienečná láska je o slobode vo všetkých smeroch bytia.

Každá komunita svetla má svoju svetelnú úlohu. Každý z vás cez srdce je pritiahnutý tam,  kde môže aktívne pracovať. Nikto nie je v tej komunite vyššie a nižšie. Slobodne a s láskou vyjadrujte svoje predstavy, vízie, informácie, spolupracujte.

To, že niekto z vás komunikuje s nami, ešte neznamená, že má určité výsady. Dávajte si pozor milovaní na duchovné ego, pýchu. Myslíte si, že som niekto, kto mám väčšie slovo než vy? Nie milovaní. Ani ja, ani ostané svetelné bytosti to tak nevnímame. Všetky naše posolstvá sú rady a nie príkazy.

Prečo je dôležitá tá spolupráca?

Každá komunita má svojich členov. Predstavte si že tá komunita je ako zdroj svetla, ktorá podľa počtu aktívnych členov vyžaruje určité množstvo svetla. Čím aktívnejšie spolupracujete, o toľko viac svetla vyžarujete.

Každá komunita pracuje so svetlom. Ako náhle jedna komunita slabšie vyžaruje, oslabuje to aj svetlo ostatných. Je čas, aby ste jednotne, maximálnou intenzitou pracovali, spolupracovali.

Je to nádherné sa pozerať na vás, ako sa snažíte, učíte sa jeden od druhého. Ako si navzájom pomáhate. Žijete zo svetla a zároveň rozdávate svoje svetlo, naše svetlo. Naše spoločné svetlo Jednoty.

Čas rozhodnutia

Máte pred sebou letné mesiace, kedy môžete aktívne rozsievať svetlo Jednoty po celom svete. Žehnajte, pracujte so svetlom, láskou všade, kde budete. Využite v rámci svojich možností letné stretnutia komunít a aktívne sa zapojte do spolupráce. Ak hovorím o čase rozhodnutia, je to vaše rozhodnutie teraz a tu. Robte to čo vám srdiečko hovorí a ostatné nechajte na vesmír.

Apukhe

Konečne som pochopil môj nedávny nádherný zážitok počas meditácie. Boli sme s priateľkou meditovať v lese. Počas meditácie som vnímal, ako keby sa na nás niekto pozeral. To isté vnímala aj priateľka, lebo sme naraz spontánne otvorili oči a uvideli sme ako od nás na takých 5 metrov  stála mama srnka s malou srnkou a pozorovali nás.  Cítili z nás bezpodmienečnú lásku a tak stratili plachosť. Aj toto je dôkaz, že akú nesmiernu silu má svetlo Jednoty.

Uriel

Máš pravdu. Čím viac svetla budete vyžarovať, tým viac „zázrakov“ uvidíte.  Vnímam, že niektorí z vás už pochopili, že zázraky neexistujú, všetko je. Záleží len na intenzite vyžarovaného svetla. Preto je potreba aktívnej práce, spolupráce, pomoci.

Žehnám vám priatelia s láskou archanjelov.

S láskou pre vás 30. 6. 2012 prevzal Apukhe

Pre www.gaia2010.sk uverejnil Ján Shogun Bálint. Táto správa môže byť ďalej šírená v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely, pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnymi odkazmi. Ďakujem za pochopenie.

Zdieľajte článok

Share on facebook
Share on twitter

Máte pocit, že sa chcete opýtať, kozultovať, potrebujete poradiť?

Môžete sa objednať na poradenstvo, konzultáciu.