Zraniteľnosť je cnosť duše

© www.Gaia2010.sk

 

Nemajme strach zo zraniteľnosti. Ukazuje nám smer, výzvy, aj keď občas cez bolesť.
Čoskoro príde čas, kedy naplno pochopíme túto cnosť a už tam bude len šťastie a žiadna bolesť.
S láskou pre nás
Ján Shogun Bálint

Pre www.gaia2010.sk uverejnil Ján Shogun Bálint. Táto správa môže byť ďalej šírená v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely, pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnymi odkazmi. Ďakujem za pochopenie.

Zdieľajte článok

Share on facebook
Share on twitter

Máte pocit, že sa chcete opýtať, konzultovať, potrebujete poradiť?

Môžete sa objednať na poradenstvo, konzultáciu.