Články

Prichádzajúce správy, informácie sú určené všetkým ľudom dobrej vôle,
schopným ich čítať srdcom.

Odkaz z Pozby

  Neustále hľadáš nejakú pravdu. Tvrdíš, že poznáš skutočnú, pravú pravdu dieťa moje. O akej pravde rozprávaš? O svojej jedine.

Celý článok »