Články

Prichádzajúce správy, informácie sú určené všetkým ľudom dobrej vôle,
schopným ich čítať srdcom.

Všetko je cesta

Cesta je, či stojíš alebo kráčaš, či myslíš, medituješ, pracuješ, oddychuješ, či si ticho, či rozprávaš, počúvaš alebo spievaš. Všade

Celý článok »