Naše nové Nové vedomie

Nedávno som písal článok : Prečo potrebujem uzemniť svoje duchovné telo. Mám obrovskú radosť, že som smel napísať tieto informácie. Áno milovaní, naše duchovné telo z jednej strany sa chce neustále meniť, z druhej strany práve preto potrebuje uzemnenie. Toto telo nás spája s novým vedomím. Moje sviečky ktoré vyrábam pre nás všetkých, tak ako prichádzajúce energie majú stále vyššie vibrácie, rovnako aj tieto sviečky sú každým rokom silnejšie. Za nimi sú bytosti svetla, ktoré nás najprv prezrú, ako sme pripravení a potom nám pomáhajú. Preto vždy a každému hovorím, že treba vyberať srdcom a nie rozumom. Ešte raz chcem povedať, že sú to sviečky ktoré sa napájajú na duchovné telo majiteľa sviečky, pomáhajú len jemu. Prečo nemáme vyberať rozumom? Rozum nepodporuje, ani nie je prepojený s duchovným telom. Podporuje len ego. Preto.

Naše duchovné telo potrebuje duchovne rásť. Chce rásť. Ale práve ego nás blokuje. Mám obrovskú radosť, keď mi majitelia sviečok píšu, že cítia silu sviečok. Ich kamaráti objednávajú aj pre seba, nakoľko vidia, ako sa menia ich priatelia. Áno, teším sa vždy, keď niekto ma osloví o pomoc a dovolia mi pomôcť pri výbere. Je to niečo ako keď sa napojím na ich dušu a vyberám presne tie, ktoré potrebujú. Odkiaľ viem, že si chce vybrať rozumom? Duša presne vie, ktoré potrebuje, a nikdy nechce 2 kusy, tak ako si rozum vyberá. Duša vyberá komplexne. Ukáže čo potrebuje riešiť, ukončiť, čo patrí k minulosti. Potom riešime prítomnosť a naposledy možnú budúcnosť (cestu). Takže nakoniec vždy je to od 6 sviečok až vyššie. Je to ako keď dávam dohromady liečivé energie pre dušu, Nové vedomie. Tak hádam už začínate chápať moju úlohu. Som tu pre Nové vedomie duchovného tela a smiem pomáhať ľuďom, ktorí cítia potrebu pomoci pre svoj rast duchovného tela cez Nové vedomie bytia.

S láskou pre vás

Ján Shogun Bálint

Ďakujeme všetkým za podporu nášho projektu stránky gaia2010.

S úctou Peter Oravský a jeho tím.

Pre www.gaia2010.sk uverejnil Peter Oravský. Táto správa môže byť ďalej šírená v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely, pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnymi odkazmi. Ďakujem za pochopenie.

Zdieľajte článok

Share on facebook
Share on twitter

Máte pocit, že sa chcete opýtať, kozultovať, potrebujete poradiť?

Môžete sa objednať na poradenstvo, konzultáciu.