Dnes 27. 4. je veľmi silný SPLN

Kto cíti potrebu pôstu, veľmi odporúčam. Kto chce byť len na vodovej detoxikácii, tak tiež odporúčam. Bude dobré si nájsť čas na meditáciu, či vizualizáciu svojho svetelného zámeru, spojiť sa so svojimi duchovnými radcami, pomocníkmi. Nakoniec ďakujte, ďakujte, ďakujte. Za všetko ďakujte a s láskou všetko prijímajte. Nezabudnite prosím čistiť a nabíjať svoje milované kamene, šperky. Pokiaľ vlastníte zvieracích miláčikov, dajte im napiť sa z nabitej vody, poprípade ich umyte. To isté odporúčam aj pre vás.

S láskou pre nás

Ján Shogun Bálint.

Pre www.gaia2010.sk uverejnil Ján Shogun Bálint. Táto správa môže byť ďalej šírená v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely, pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnymi odkazmi. Ďakujem za pochopenie.

Zdieľajte článok

Share on facebook
Share on twitter

Máte pocit, že sa chcete opýtať, konzultovať, potrebujete poradiť?

Môžete sa objednať na poradenstvo, konzultáciu.